Economic Impact Studies: Martin Associates conducted economic impact studies for PortMiami in 2008 and 2013.

Inland Port Development

Logistics Studies

Strategic Market Plan

To learn more about PortMiami, visit: http://www.miamidade.gov/portmiami/